Spånsug

Projektering

Vi står gärna till tjänst med tips och råd redan i projekteringsstadiet.
Det är många faktorer som ska samverka i en centralsuganläggning.

När en centralsuganläggning ska projekteras
börjar vi med att fastställa några viktiga faktorer.

– Hur många suguttag kommer att vara igång samtidigt?
– Vilken typ av stoft ska sugas?
– Det totala sugbehovet?
– Hur vill du samla upp stoftet och dammet?
– Ska värmen från fläktaggregatet återvinnas?

Vi erbjuder:
– Centralsuganläggningar
– Processventilation
– Spånsugar
– Luftrenare
– Punktutsug
– Återvinning
– Städutrustning

Vi förbättrar din arbetsmiljö!

– Vi tar hand om dina dammproblem.
– Enkelt med modern processventilation!
– Utbildning, Dokumentation och Efterarbete
– Myndighetskrav och andra bestämmelser måste uppfyllas

Centralsuganläggningar från ÅSS är brand- och explosionssäkra och uppfyller brandklass EI30 samt är godkända för dammzon 22 och i överensstämmelse med ATEX-direktiven 94/9/EG.

Om du tecknar ett serviceavtal med oss får du förutom tryggheten att samarbeta med specialister även:

– Snabb service vid rätt tillfälle
– Underhåll och byte av delar vid behov
– Fasta priser
– Fri rådgivning
– 24 timmars tillgänglighet

Vi servar ALLA förekommande märken på marknaden.

Kontakta oss idag för mer info!

    Elinstallationer

    Larm

    Reparation & service

    Cookies

    GDPR & miljöarbete