Spånsug

I arbetsmiljöer där mycket damm och stoft förekommer är bra utsug och suganläggningar något som förbättrar arbetsmiljön markant. Vår kompetens och erfarenhet gör att vi kan vara med från första behovsanalys och projektering till att leverera och installera både enskilda utsug och centrala suganläggningar samt vidare erbjuda service och underhåll av dessa anläggningar. 

Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar för just er verksamhet och anpassar anläggningarna så att säkerhetskrav, myndighetskrav och föreskrifter efterföljs korrekt. Allt sker naturligtvis också med rätt utbildning, dokumentation och efterarbete. 

Tecknar du ett serviceavtal med oss kan vi erbjuda ökad tillgänglighet över dygnets 24 timmar. Då erbjuder vi dessutom fri rådgivning och fasta priser på service och underhåll. Fördelen för dig som kund blir att du får snabb och rätt service vid rätt tillfälle samt att det inkluderar byte av servicedelar vid behov. Ett serviceavtal med Nordströms El ger dig trygghet och kontroll över kostnader samt säkerställer att er suganläggning underhålls och servas på rätt sätt. 

Projektering

Vi står gärna till tjänst med tips och råd redan i projekteringsstadiet.
Det är många faktorer som ska samverka i en centralsuganläggning.

När en centralsuganläggning ska projekteras
börjar vi med att fastställa några viktiga faktorer.

– Hur många suguttag kommer att vara igång samtidigt?
– Vilken typ av stoft ska sugas?
– Det totala sugbehovet?
– Hur vill du samla upp stoftet och dammet?
– Ska värmen från fläktaggregatet återvinnas?

Vi erbjuder:
– Centralsuganläggningar
– Processventilation
– Spånsugar
– Luftrenare
– Punktutsug
– Återvinning
– Städutrustning

Vi förbättrar din arbetsmiljö!

– Vi tar hand om dina dammproblem.
– Enkelt med modern processventilation!
– Utbildning, Dokumentation och Efterarbete
– Myndighetskrav och andra bestämmelser måste uppfyllas

Centralsuganläggningar från ÅSS är brand- och explosionssäkra och uppfyller brandklass EI30 samt är godkända för dammzon 22 och i överensstämmelse med ATEX-direktiven 94/9/EG.

Vi servar ALLA förekommande märken på marknaden.

Kontakta oss idag för mer info!

    Elinstallationer

    Larm

    Reparation & service

    Cookies

    GDPR & miljöarbete