Komprimator

Med tiden tar wellpapp, kartonger och annat avfall upp massor av onödig plats. Ett enkelt sätt att få bukt med ansamlingen av skräp är att komprimera det för att spara utrymme. Med en bra komprimator eller balpress kan du komprimera innehållet ner till så lite som en tiondel av tidigare storlek. Det gör att avfallet tar mindre plats och att hanteringen blir enklare. Vi kan tillhandahålla och underhålla balpressar och komprimatorer av en rad olika storlekar och kapaciteter, både stationära och mobila lösningar, för att matcha era behov på bästa sätt. 

Tecknar du ett serviceavtal med oss kan vi erbjuda ökad tillgänglighet över dygnets 24 timmar. Då erbjuder vi dessutom fri rådgivning och fasta priser på service och underhåll. Fördelen för dig som kund blir att du får snabb och rätt service vid rätt tillfälle samt att det inkluderar byte av servicedelar vid behov. Ett serviceavtal med Nordströms El ger dig trygghet och kontroll över kostnader samt säkerställer att era komprimeringsmaskiner underhålls och servas på korrekt sätt. 

Kontakta oss idag för mer info!

    Elinstallationer

    Larm

    Reparation & service

    Cookies

    GDPR & miljöarbete