Kompressor

Service av kompressorer

Vi erbjuder service för på ALLA förekommande fabrikat av kompressorer. Vi är experter på alla typer av tryckluftskomponenter innefattande skruv- och kolvkompressorer, blåsmaskiner och vakuumpumpar.

Vi har specifik kunskap om våra egna produkter och håller oss också uppdaterade med produktutveckling för andra märken. Vi finns i er närhet för snabb service.

Förebyggande underhåll ger alltid maximal livslängd. Därför är det bra att veta att vi vid service gör alla nödvändiga kontroller av kompressorcentralens aktuella utrustning. Vi informerar också om eventuella nyheter och för en kontinuerlig dialog med er för att i förekommande fall kunna hitta bättre och mer ekonomiska lösningar.

Vi är auktoriserad återförsäljare / serviceverkstad för Kaeser Kompressorer:

Om du tecknar ett serviceavtal får du förutom tryggheten att samarbeta med specialister även:

– Snabb service vid rätt tillfälle
– Underhåll och byte av delar vid behov
– Fasta priser
– Fri rådgivning
– 24 timmars tillgänglighet

Auktoriserade och kompetenta servicetekniker
– Mekanik och elteknik på kompressorer och blåsmaskiner
– Ventilationsteknik
– Efterbehandlingsteknik
– Kondensatorhanteringsteknik
– Elektronisk styr- och reglerteknik
– Systemoptimering
– Diplomerad utbildning enligt föreskrifter för förhindrande av olycksfall

Vi servar även andra förekommande märken på marknaden: Atlascopco, Gelins KGK, Fiac, IR Ingersoll-Rand, Race, Granzow, Bauer, Hydrovane med flera.

Läs vår folder om Allt inom tryckluft för verksamheten”

KAESER All in one-system

Elinstallationer

Larm

Reparation & service

Cookies

GDPR & miljöarbete