Grindar och bommar

Det finns många tillämpningsområden för bommar och grindar, där de vanligaste omfattar kontroll och reglering av tillgänglighet eller vägtrafik. Fasta installationer ger möjligheten att exempelvis inhägna ett område och därmed reglera tillgänglighet för behöriga personer. Mobila lösningar gör det möjligt att snabbt reglera och kontrollera exempelvis fordonstrafik vid vägarbeten eller dylikt. Oavsett om det rör sig om fasta installationer eller mobila lösningar kan vi tillgodose era behov av bommar och grindar. 

Vi kan även ansvara för leverans och installation av olika inpasseringssystem för er verksamhet. Systemen kan anpassas i hög grad baserat på önskemål och krav kring kort/tagg, fjärrstyrning av passering och hur systemen är konfigurerade. 

Tecknar du ett serviceavtal med oss kan vi erbjuda ökad tillgänglighet över dygnets 24 timmar. Då erbjuder vi dessutom fri rådgivning och fasta priser på service och underhåll. Fördelen för dig som kund blir att du får snabb och rätt service vid rätt tillfälle samt att det inkluderar byte av servicedelar vid behov. Ett serviceavtal med Nordströms El ger dig trygghet och kontroll över kostnader samt säkerställer att er passeringslösning underhålls och servas på korrekt sätt. 

Kontakta oss idag för mer info!

    Elinstallationer

    Larm

    Reparation & service

    Cookies

    GDPR & miljöarbete