VÄLJ EN ELFIRMA MED ELEKTRIKER SOM UTFÖR ALLA ELARBETEN I UMEÅ

FRÅN ELINSTALLATIONER TILL UNDERHÅLLNINGSARBETEN

Vill du installera ett larm i ditt hem? Söker du som företag en pålitlig partner till ett kommande byggprojekt? Vi på Nordströms EL är den elfirma i Umeå som du söker. Med en erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1947 så kan våra elektriker utföra alla typer av elinstallationer åt både privatpersoner och företag, och vi installerar både nytt samt utför underhållningsarbeten. Detta gäller allt inom el och data, larm- och kameraövervakning. Vi är även anslutna till Elektriska Installationsorganisationen, EIO. Vänd dig till oss på Nordströms El idag och få den elinstallation du behöver.

För att installera el i privata hem eller inom byggprojekt så krävs det en pålitlig elfirma. Med en erfarenhet från 1947 så kan Nordströms EL erbjuda alla typer av elinstallationer och underhållsarbeten inom el och data, larm- och kameraövervakning. Företaget är anslutet till EIO.