vårt miljöarbete

Vår miljöpolicy

Vi har alla ansvar för miljön, service-, butiks- och kontorspersonal. Som elinstallationsföretag vill vi medverka till att fatta rätt miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten samt utföra ständiga förbättringar inom miljöområdet. Som en del i detta har företagets personal utbildat sig inom miljöområdet.

 • Vi ska följa miljölagar och andra krav samt se myndigheternas lagar och förordningar som ett minikrav
 • Vi skall förebygga föroreningar genom att
 • driftoptimera energiförbrukningen
 • sträva efter en mer miljöanpassad och säkrare elmiljö
 • i en ständig dialog med leverantörer hitta miljöförbättringar och säkerhetslösningardär det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt, utan att göra avkall
 • på elsäkerheten, köpa miljöanpassat förbrukningsmaterial
 • i första hand arbeta med leverantörer i närområdet
 • minska utsläpp från transporter
 • Roger Eriksson, VD
  Umeå den 21 maj 2013

Certifikat ISO 14001

Vi är miljöcertifierade enligt den nya standarden SS-EN ISO 14001:2015. Här nedan kan du ta del av vårt intyg gällande detta.

Certifikat Nordströms EL (.PDF)