vårt miljöarbete

Vår miljöpolicy

Vi har alla ansvar för miljön, service-, butiks- och kontorspersonal. Som elinstallationsföretag vill vi medverka till att fatta rätt miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten samt utföra ständiga förbättringar inom miljöområdet. Som en del i detta har företagets personal utbildat sig inom miljöområdet.

 • Vi ska följa miljölagar och andra krav samt se myndigheternas lagar och förordningar som ett minikrav
 • Vi skall förebygga föroreningar genom att
 • driftoptimera energiförbrukningen
 • sträva efter en mer miljöanpassad och säkrare elmiljö
 • i en ständig dialog med leverantörer hitta miljöförbättringar och säkerhetslösningardär det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt, utan att göra avkall
 • på elsäkerheten, köpa miljöanpassat förbrukningsmaterial
 • i första hand arbeta med leverantörer i närområdet
 • minska utsläpp från transporter
 • Roger Eriksson, VD
  Umeå den 21 maj 2013

Certifikat ISO 14001

Vi är miljöcertifierade enligt den nya standarden SS-EN ISO 14001:2015. Här nedan kan du ta del av vårt intyg gällande detta.

Certifikat Nordströms EL (.PDF)

GDPR och integritet

Den 25:e maj började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom samtliga medlemsländer i EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet med lagen är att skydda fysiska personer genom att reglera hur personuppgifter får behandlas.

Det är viktigt att du som kund eller samarbetspartner känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

I våra system lagras t ex uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer (endast för kunder som önskar ROT-avdrag i samband med ett arbete). Allt enligt vad lagen kräver att vi får och ska behandla eller lagra.

Den som önskar information om vilka uppgifter vi har om dig, alternativt önskar uppgifter borttagna, kan meddela oss detta till info@nel.se