SPÅNSUGAR

Spånsugar

 • Centralsuganläggningar
 • Processventilation
 • Spånsugar
 • Luftrenare
 • Punktutsug
 • Återvinning
 • Städutrustning

Åss produktkatalog

Vi förbättrar din arbetsmiljö!

 • Vi tar hand om dina dammproblem.
 • Enkelt med modern processventilation!
 • Utbildning, Dokumentation och Efterarbete
 • Myndighetskrav och andra bestämmelser måste uppfyllas

Centralsuganläggningar från ÅSS är brand- och explosionssäkra och uppfyller brandklass EI30 samt är godkända för dammzon 22 och i överensstämmelse med ATEX-direktiven 94/9/EG.

Projektering

Vi står gärna till tjänst med tips och råd redan i projekteringsstadiet.
Det är många faktorer som ska samverka i en centralsuganläggning.

När en centralsuganläggning ska projekteras
börjar vi med att fastställa några viktiga faktorer.

 • Hur många suguttag kommer att vara igång samtidigt?
 • Vilken typ av stoft ska sugas?
 • Det totala sugbehovet?
 • Hur vill du samla upp stoftet och dammet?
 • Ska värmen från fläktaggregatet återvinnas?

Om du tecknar ett serviceavtal med oss på Nordströms El,(ÅSS)
får du förutom tryggheten att samarbeta med specialister även:

 • Snabb service vid rätt tillfälle
 • Underhåll och byte av servicedelar vid behov
 • Fasta priser
 • Fri rådgivning
 • 24 timmars tillgänglighet

Vi servar ALLA förekommande märken på marknaden.