KOMPRESSORER

Kompressorer

Vi är auktoriserad återförsäljare / serviceverkstad för Kaeser Kompressorer:

kompressorer

Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet för att bibehålla en lång livslängd på en tryckluftsanläggning är att teckna ett serviceavtal.

Låt oss få berätta vad vi på Nordströms El / Kaeser Kompressorer kan göra för dig.

Vi erbjuder service för på ALLA förekommande fabrikat av kompressorer. Vi är experter på alla typer av tryckluftskomponenter innefattande skruv- och kolvkompressorer, blåsmaskiner och vakuumpumpar.

Vi har specifik kunskap om våra egna produkter och håller oss också uppdaterade med produktutveckling för andra märken. Vi finns i er närhet för snabb service.

Förebyggande underhåll ger alltid maximal livslängd. Därför är det bra att veta att vi vid service gör alla nödvändiga kontroller av kompressorcentralens aktuella utrustning. Vi informerar också om eventuella nyheter och för en kontinuerlig dialog med er för att i förekommande fall kunna hitta bättre och mer ekonomiska lösningar.

Om du tecknar ett serviceavtal med oss på Nordströms El / Kaeser får du förutom tryggheten att samarbeta med specialister även:

 • Snabb service vid rätt tillfälle
 • Underhåll och byte av servicedelar vid behov
 • Fasta priser
 • Fri rådgivning
 • 24 timmars tillgänglighet

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om vad VI kan erbjuda DIG!

Auktoriserade och kompetenta servicetekniker

 • Mekanik och elteknik på kompressorer och blåsmaskiner
 • Ventilationsteknik
 • Efterbehandlingsteknik
 • Kondensathanteringsteknik
 • Elektronisk styr- och reglerteknik
 • Systemoptimering
 • Diplomerad utbildning enligt föreskrifter för förhindrande av olycksfall

Vi servar även andra förekommande märken på marknaden Atlascopco, Gelins KGK, Fiac, IR Ingersoll-Rand, Race, Granzow, Bauer, Hydrovane med flera